Tahdon. 2


Koska tämä asia on nyt erittäin ajankohtainen, katson tarpeelliseksi ilmaista kantani mahdollisimman selkeästi: Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia, ja mahdollisuutta avioliittoon kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Mitä tasa-arvoinen avioliitto tarkoittaa verrattuna nykytilanteeseen? Tahdon 2013 -kampanjan sivuilta:

Vähemmän byrokratiaa, vähemmän tuhlausta:
 Tasa-arvoinen avioliitto asettaisi kaikki avioparit oikeudellisesti samalle viivalle kaikissa tilanteissa. Tarve erotella ihmisiä rekisteröityihin puolisoihin ja aviopareihin poistuisi, mikä tarkoittaisi merkittävää byrokratian vähenemistä ja sitä, että kunkin parin oikeudellinen asema Suomessa olisi selkeästi ja yhdenmukaisesti määritelty.

Sama sukunimi ilman erillistä hakemusta:
 Tällä hetkellä parisuhteensa rekisteröivä pari joutuu erikseen anomaan maistraatilta samaa sukunimeä, mikä on sekä aikaavievä että turhaan resursseja syövä prosessi. Tasa-arvoinen avioliittolaki antaisi kaikille parisuhteensa virallistaville pareille yhtäläisen oikeuden yhteiseen sukunimeen ilman turhaa byrokratiaa ja rahanmenoa.

Oikeutta tulla harkituksi adoptiovanhemmiksi yhdessä – ei yksi kerrallaan:
 Kaikilla suomalaisilla on jo adoptio-oikeus yksin – seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tasa-arvoinen avioliittolaki mahdollistaisi samaa sukupuolta olevalle parille oikeuden hakea adoptiota yhtä aikaa, eikä niin kuin nyt, että toinen joutuu adoptoimaan ensin yksin ja toinen sitten adoptoi kumppaninsa lapsen. Lapsen edun mukaista on, että molemmat hänen kanssaan arkea elävät henkilöt voivat tulla lapsen vanhemmiksi yhtä aikaa.

Ei enää seksuaalisen suuntautumisen esiintuomisen pakkoa: Väestörekisteristä, erilaisista henkilörekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä voidaan poistaa rekisteröidyn parisuhteen kategoria. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ei tarvitse jatkossa epäsuorasti tuoda esille seksuaalista suuntautumistaan siviilisäätyä kysyttäessä.

Turvaa sateenkaariperheiden lapsille: 
Tuhannet suomalaiset lapset elävät sateenkaariperheissä. Tutkimusten mukaan näiden perheiden suurimpia haasteita on ympäröivän yhteiskunnan asennoituminen. Tasa-arvoinen avioliittolaki antaisi näille lapsille, heidän vanhemmilleen ja heidän lähiympäristölleen selkeän viestin siitä, että heidän perheensä on yhtä arvokas ja hyvä kuin muutkin perheet.

Laki ei tarkoita:

Kirkkohäitä: 
Kirkolla on täysi vapaus päättää omista käytännöistään eikä sille lain myötä tulisi velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Samaa sukupuolta olevat parit saisivat jatkossa siviilivihkimisen.

Perinteisen avioliittoinstituution kyseenalaistamista: Avioliittolaki on mukautunut yhteiskunnan tarpeisiin aiemminkin. Avioliittolaki astui Suomessa voimaan 1929, ja sen jälkeen sitä on muutettu useaan kertaan.

Vaikuttaa simppeliltä, eikö totta? Mutta silti:

Eduskunnan lakivaliokunta hyväksyi tänään tasa-arvoista avioliittolakia koskevan mietintönsä. Mietinnössään valiokunta esittää eduskunnan täysistunnolle tasa-arvoisen avioliittolain hylkäämistä. Aloitteen hylkäämistä ehdottava kanta voitti valiokunnan äänestyksessä täpärästi 9-8.

“Olemme toki pettyneitä siihen, että lakivaliokunnan enemmistöllä ei ollut rohkeutta esittää eduskunnalle aloitteen hyväksymistä. On surullista huomata, että niin moni kansanedustaja haluaa pitää kiinni samaa sukupuolta olevien parien erilaisesta kohtelusta, kun samaan aikaan reilu enemmistö suomalaisista haluaisi avioliittolaista tasa-arvoisen”, Tahdon2013-kampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen sanoo.

Lopullinen päätösvalta tasa-arvoisen avioliittolain kohtalosta on eduskunnan täysistunnolla, joka äänestänee asiasta ensi viikon perjantaina. Vähemmistöön jääneet kansanedustajat jättivät mietintöön vastalauseen. Äänestyksessä vastakkain ovat valiokunnan mietintö ja vastalause.

Hyvät päättäjät. On kansallinen häpeä, että tasa-arvoinen avioliittolaki on edelleen asia, josta pitää keskustella ja jonka puolesta pitää kampanjoida. On häpeä, että nyky-Suomessa pidetään yllä ihmisten jakoa kahteen kastiin seksuaalisen suuntautumisen perusteella. On häpeä, että te vetoatte lakia vastaan äänestäessänne korkeampiin voimiin, ihmisoikeuksiin tai Suomen kansan syvään tahtoon, kun kyse on tietämättömyydestä, mutu-tuntemuksista ja etuoikeutetun aseman suomista silmälapuista. Tahdon, tahdon tasa-arvoa ja tahdon tämän pelleilyn loppuvan.

Ystävällisin terveisin,

Magdalena Hai
Kirjailija
Kansalainen

 

tahdon

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 ajatuksia aiheesta “Tahdon.

Kommentointi on suljettu.